Hệ Thống - Mạng - Máy Chủ

Windows

Microsoft Windows là tên của các dòng phần mềm hệ điều hành độc quyền của hãng Microsoft.
Chủ đề
30
Bài viết
110
Chủ đề
30
Bài viết
110

Linux - Unix

Linux là tên gọi của một hệ điều hành máy tính và cũng là tên hạt nhân của hệ điều hành. Nó có lẽ là một ví dụ nổi tiếng nhất của phần mềm tự do và của việc phát triển mã nguồn mở.
Chủ đề
30
Bài viết
96
Chủ đề
30
Bài viết
96

LAN - WAN

Local Area Network là một hệ thống mạng dùng để kết nối các máy tính trong một phạm vi nhỏ.
Chủ đề
38
Bài viết
118
Chủ đề
38
Bài viết
118
Top