Lập Trình Ruby

Ruby là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, lấy ý tưởng từ ngôn ngữ Perl, được phát triển từ giữa những năm 1990 bởi 1 kỹ sư người Nhật Bản: Yukihiro "Matz" Matsumoto

Từ khóa phổ biến

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Top