Phát Triển Phần Mềm

Tìm hiểu và chia sẻ các quy trình và phương pháp phát triển phần mềm.

Agile

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Scrum

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

XP

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có
There are no threads in this forum.
Top