Nội dung mới nhất bởi Admin

 1. A

  Spanish translation of addon Nodes As Tabs - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho addon Nodes As Tabs

  Spanish translation of addon Nodes As Tabs - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho addon Nodes As Tabs 1.1.3 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Nodes As Tabs, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Nodes As Tabs trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu...
 2. A

  Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Kiểm tra chủ đề liên quan trước khi đăng một bài viết mới

  Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Kiểm tra chủ đề liên quan trước khi đăng một bài viết mới 1.0 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Kiểm tra chủ đề liên quan trước khi đăng một bài viết mới, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Kiểm tra chủ đề liên...
 3. A

  Tinhte XenTag Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Tinhte XenTag

  Tinhte XenTag Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Tinhte XenTag 1.0 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Tinhte XenTag, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Tinhte XenTag trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ Sao lưu tập tin ngôn...
 4. A

  Arabic translation of Thread tag - Bản dịch tiếng Ả Rập cho add-on Thread tag

  Arabic translation of Thread tag - Bản dịch tiếng Ả Rập cho add-on Thread tag 1.0 Đây là bản dịch tiếng Ả Rập cho add-on Thread tag, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Thread tag trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Ả Rập Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải...
 5. A

  Urdu language pack - Gói ngôn ngữ tiếng Urdu (chứa phrase front-end)

  Urdu language pack - Gói ngôn ngữ tiếng Urdu (chứa phrase front-end) 0.1 Đây là bản dịch tiếng Urdu cho XenForo, trong bản dịch này có chứa phrase front-end. Cài đặt tệp ngôn ngữ Urdu Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp...
 6. A

  Reputation System Polish Language Pack - Bản dịch tiếng Ba Lan cho add-on Reputation System

  Reputation System Polish Language Pack - Bản dịch tiếng Ba Lan cho add-on Reputation System 1.0 Đây là bản dịch tiếng Ba Lan cho add-on Reputation System, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Reputation System trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Ba Lan Sao lưu tập tin...
 7. A

  Norwegian - Bản dịch tiếng Na Uy cho XenForo

  Norwegian - Bản dịch tiếng Na Uy cho XenForo 1.0 Bản dịch này dịch khoảng 60% và hỗ trợ cho tất cả các phiên bản của XenForo. Cài đặt: Tải về và giải nén tập tin đính kèm. Đi đến menu Languages, click vào "Import language" và import tập tin "language-Norwegian.xml" Chúc các bạn thành công...
 8. A

  TaigaChat Polish Language Pack - Bản dịch tiếng Ba Lan cho add-on TaigaChat

  TaigaChat Polish Language Pack - Bản dịch tiếng Ba Lan cho add-on TaigaChat 1.0 Đây là bản dịch tiếng Ba Lan cho add-on TaigaChat, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on TaigaChat trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Ba Lan Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống...
 9. A

  Search keyword cloud Spanish Translation - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Search keyword cloud

  Search keyword cloud Spanish Translation - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Search keyword cloud 0.1.2b Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Search keyword cloud, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Search keyword cloud trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây...
 10. A

  Spanish translation of addon Forum Runner - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Forum RunnerForum

  Spanish translation of addon Forum Runner - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Forum RunnerForum 1.1.2 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Forum Runner, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Forum Runner trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao...
 11. A

  Spanish translation for Route Changer - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Route Changer

  Spanish translation for Route Changer - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Route Changer 1.1.2b Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Route Changer, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Route Changer trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu...
 12. A

  Tag Me Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Tag Me

  Tag Me Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Tag Me 1.4.3 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Tag Me, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Tag Me trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải...
 13. A

  Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho XenFacil's WidgetFramework Renderers

  Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho XenFacil's WidgetFramework Renderers 1.0.2 Đây là tập tin ngôn ngữ .XML cho XenFacil's WidgetFramework Renderers. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 14. A

  Spanish translation of addon XF Donations - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on XF Donations

  Spanish translation of addon XF Donations - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on XF Donations 1.0.5 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on XF Donations, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on XF Donations trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu...
 15. A

  XenPorta (Portal) Italiano - Bản dịch tiếng Ý cho add-on XenPorta (Portal)

  XenPorta (Portal) Italiano - Bản dịch tiếng Ý cho add-on XenPorta (Portal) 1.5.2 Đây là bản dịch tiếng Ý cho add-on XenPorta (Portal), vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on XenPorta (Portal) trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Ý Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn...
Top