Nội dung mới nhất bởi user10098360

  1. U

    Văn bản trong table của Bootstrap 4 bị tràn ra ngoài trên độ phân giải của điện thoại

    Đầu tiên cảm ơn sự hỗ trợ của mọi người, mình có một vấn đề với table của bootstrap, trên độ phân giải của điện thoại, table của mình sẽ xuất hiện như thế này: Đây là code của mình: <table class="table table-hover table-dark mt-3 table-bordered"> <thead>...
Top