hieu ung

  1. A

    Thêm hiệu ứng zoom khi rê chuột vào chọn màu trong khung soạn thảo của XenForo 2

    Thêm hiệu ứng zoom khi rê chuột vào chọn màu trong khung soạn thảo của XenForo 2 Bài viết hướng dẫn cách thêm hiệu ứng zoom khi rê chuột vào mục chọn màu trong editor của XenForo 2. Tạo cảm giác dễ chịu và dễ dàng lựa chọn màu sắc cho văn bản hơn khi viết bài. Chỉ cần vào ACP > Template >...
  2. A

    Thêm hiệu ứng khi rê chuột vào các Node của XenForo 2

    Thêm hiệu ứng khi rê chuột vào các Node của XenForo 2 Bài viết sẽ hướng dẫn cách thêm hiệu ứng khi rê chuột vào các Node, giúp tăng độ thu hút và thú vị khi duyệt trên diễn đàn. Chỉ cần vào ACP > Template > mở template Extra.less và thêm đoạn code sau vào cuối là xong: .node-body:hover {...
Top