Arabic Language For Notifications - Bản dịch tiếng Ả Rập cho Notifications

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Arabic Language For Notifications - Bản dịch tiếng Ả Rập cho Notifications 1.8.0

Đây là bản dịch tiếng Ả Rập cho Notifications. Vì vậy cần cài đặt add-on Notifications trước.

Cài đặt tệp ngôn ngữ Ả Rập
  • Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn.
  • Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp.
  • Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Top