Arabic Language For Notifications - Bản dịch tiếng Ả Rập cho Notifications

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Arabic Language For Notifications - Bản dịch tiếng Ả Rập cho Notifications 1.8.0

Đây là bản dịch tiếng Ả Rập cho Notifications. Vì vậy cần cài đặt add-on Notifications trước.

Cài đặt tệp ngôn ngữ Ả Rập
  • Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn.
  • Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp.
  • Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Từ khóa phổ biến

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Top