Bản dịch tiếng Pháp cho Question and Answer Forums của XenForo 2

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Bản dịch tiếng Pháp cho Question and Answer Forums của XenForo 2 1.0.8

Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Question and Answer của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Top