Bản dịch tiếng Pháp cho Resource Manager Filter Buttons của XenForo 2

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Bản dịch tiếng Pháp cho Resource Manager Filter Buttons của XenForo 2 1.0.0

Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Resource Manager Filter Buttons của XenForo 2.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Top