Bản dịch tiếng Pháp cho User Thread Counter (STUTC2) của XenForo 2

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Bản dịch tiếng Pháp cho User Thread Counter (STUTC2) của XenForo 2 1.0.1

Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on User Thread Counter (STUTC2) của XenForo 2.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Top