Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Featured Threads & Portal

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Featured Threads & Portal 2.11.0

Đây là bản dịch tiếng Nga cho add-on Featured Threads & Portal, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Featured Threads & Portal trước.

Cài đặt tệp ngôn ngữ Nga
  • Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn.
  • Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp.
  • Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Top