Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho [TH] Last Post Avatar của XenForo 2

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho [TH] Last Post Avatar của XenForo 2 1.0.1

Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on [TH] Last Post Avatar của XenForo 2.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Top