Bookmarks French Translation - Bản dịch tiếng Pháp của add-on Bookmarks cho XenForo 2

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Bookmarks French Translation - Bản dịch tiếng Pháp của add-on Bookmarks cho XenForo 2 1.0.3 Patch Level 1

Đây là gói ngôn ngữ của add-on Bookmarks cho XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Top