Cách format số theo định dạng tiền tệ bằng javaScript

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Cách format số theo định dạng tiền tệ bằng javaScript

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn format số theo định dạng tiền tệ bằng javaScript. Nghĩa là đầu vào là định dạng số còn đầu ra là số có định dạng tiền tệ.

Ví dụ:

Đầu vào 10000

Đầu ra 10.000

Mã:
function format_number(pnumber,decimals)
{
  if (isNaN(pnumber)) { return 0};
  if (pnumber=='') { return 0};
  var snum = new String(pnumber);
  var sec = snum.split('.');
  var whole = parseFloat(sec[0]);
  var result = '';
 
  if(sec.length > 1){
    var dec = new String(sec[1]);
    dec = String(parseFloat(sec[1])/Math.pow(10,(dec.length - decimals)));
    dec = String(whole + Math.round(parseFloat(dec))/Math.pow(10,decimals));
    var dot = dec.indexOf('.');
    if(dot == -1){
      dec += '.';
      dot = dec.indexOf('.');
    }
    while(dec.length <= dot + decimals) { dec += '0'; }
    result = dec;
  } else{
    var dot;
    var dec = new String(whole);
    if(decimals){
      dec += '.';
      dot = dec.indexOf('.');   
      while(dec.length <= dot + decimals) { dec += '0'; }
    }
    result = dec;
  }
  return result;
}
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: hoccode.net​
 

Từ khóa phổ biến

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Top