Chatwee Turkish Language File - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Chatwee của XenForo 2

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Chatwee Turkish Language File - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Chatwee của XenForo 2 1.0.2

Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Chatwee của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Top