Conversation Stripper - Đơn giản đối thoại

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Conversation Stripper - Đơn giản đối thoại

Thật đơn giản, thực sự nhanh chóng.

Muốn loại bỏ một số điều từ các khu vực đối thoại (avatar, tiêu đề, vv) .. và làm cho khu vực trò chuyện cảm thấy hợp lý hơn một chút. Vì vậy, loại bỏ tất cả, nhưng những cái tên vẫn giữ lại.

convooriginal.png

Trước

convomagical.png

Sau
Đơn giản chỉ cần thêm đoạn code sau vào Extra.CSS của bạn
Mã:
/* CONVERSATION STREAMLINED */
.conversation_view .messageUserBlock div.avatarHolder { display: none; }
.conversation_view .messageUserBlock h3.userText { border-top: medium none; }
.conversation_view .messageUserBlock .extraUserInfo { display: none; }
.conversation_view .quickReply .messageUserInfo { display: none; }
.conversation_view #QuickReply { margin-left: -10px; }
.conversation_view .messageList .message { border-top: 1px solid #D7EDFC; }
.conversation_view .messageUserBlock .userTitle { display: none; }
.conversation_view .messageUserBlock .arrow { top: 5px; }
.conversation_view .messageUserBlock { background-color: #F0F7FC; }
Đây là css cho theme XENFORO DEFAULT. Nó sẽ làm việc trên theme tùy chỉnh của bạn, nhưng bạn sẽ phải thay đổi một số khu vực (như #QuickReply margin, messageUserBlock background color cũng như message border color) ... xem CSS ở trên để xác định vị trí.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 
Top