Donate French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Donate của XenForo 2

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Donate French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Donate của XenForo 2 1.0.3 Patch Level 2

Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Donate của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Top