Dutch Translation of Competitions - Bản dịch tiếng Hà Lan cho add-on Competitions

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Dutch Translation of Competitions - Bản dịch tiếng Hà Lan cho add-on Competitions 1.2.0

Đây là bản dịch tiếng Hà Lan cho add-on Competitions. Vì vậy bạn cần cài đặt add-on Competitions trước.

Cài đặt tệp ngôn ngữ Hà Lan
  • Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn.
  • Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp.
  • Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Top