Emails (Thay đổi màu sắc email mặc định)

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Emails (Thay đổi màu sắc email mặc định) 1.0

Đây là một thiết lập của các template modifications thực hiện để hệ thống email cho phép bạn dễ dàng thay đổi màu sắc của các email gửi đi. Đến bây giờ chỉ thay đổi màu sắc của các email. Trang lựa chọn duy nhất:

options.png

Để cài đặt:
Vào ACP -> Home -> Cài đặt Add-on, import tập tin XML

Sau đó, bạn có thể cấu hình các màu sắc tùy chọn thông qua Home -> Options -> Email Colors

Và một số ví dụ bạn có thể dễ dàng đạt được:

example1.png


example2.png


example3.png

Vài ghi chú ....
  • Nó ships out với các màu sắc colors gần với stock template email
  • Đây là những template modifications mà bạn hoàn toàn có thể dễ dàng vô hiệu hóa nếu bạn chạy vào một vấn đề
  • Cấu hình để làm việc với các email cho Gallery chính thức và Resource Manager là tốt
  • Nếu bạn có một plugin cho biết thêm các template vào hệ thống email sau đó có khả năng không phải tất cả các style sẽ mang theo hơn.
  • Bạn sẽ cần phải nhập vào các màu sắc như các mã màu hex KHÔNG một dấu;
  • Những template modifications thay thế phần lớn các template email đầy đủ, vì vậy nếu bạn đã thực hiện các tùy chỉnh trực tiếp đến các template này có khả năng sẽ ghi đè lên.
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Từ khóa phổ biến

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Top