External Accounts Page Enhancement - Cải tiến trang External Accounts

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
External Accounts Page Enhancement - Cải tiến trang External Accounts

Thêm một số biểu tượng Font Awesome cho trang external accounts của bạn như ảnh dưới đây:

externalaccount.png

Không thêm nhiều, nhưng vẫn mang thêm một chút của một diện mạo hoàn thành.

Nếu trang của bạn vẫn chưa cài FA, mở PAGE_CONTAINER và thêm sau <head>
Mã:
<link href="//netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.0.3/css/font-awesome.css" rel="stylesheet">
Bây giờ, các biểu tượng ...

Mở template account_external_accounts

Cho Facebook, tìm:
Mã:
<h3 class="textHeading">{xen:phrase facebook_integration}</h3>
Thêm code sau vào trước đoạn code trên:
Mã:
<span class="fa fa-facebook fa-lg fa-fw"></span>
Cho Twitter, di chuyển xuống, tìm:
Mã:
<h3 class="textHeading">{xen:phrase twitter_integration}</h3>
Thêm code sau vào trước đoạn code trên:
Mã:
<span class="fa fa-twitter fa-lg fa-fw"></span>
Cho Google+, di chuyển xuống một chút nữa, tìm:
Mã:
<h3 class="textHeading">{xen:phrase google_integration}</h3>
Thêm code sau vào trước đoạn code trên:
Mã:
<span class="fa fa-google-plus fa-lg fa-fw"></span>
Cho Xen Pushover, mở template xenpushover_account_external_accounts

Tìm:
Mã:
<h3 class="textHeading">{xen:phrase xenpushover_pushover_integration}</h3>
Thêm code sau vào trước đoạn code trên:
Mã:
<span class="fa fa-android fa-lg fa-fw"></span><span class="fa fa-apple fa-lg fa-fw"></span>
Kết quả:

externalaccount1.png
Thực hiện với phần đó ... bây giờ, di chuyển đến EXTRA.css, thêm:
Mã:
/* EXTERNAL ACCOUNT PAGE */
.account_external_accounts .insideSidebar .fa {
    float: left;
    font-size: 31px;
    margin-top: -3px;
}
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Từ khóa phổ biến

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Top