Featured Thread Title Enhancement - Cải tiến tính năng tiêu đề chủ đề

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Featured Thread Title Enhancement - Cải tiến tính năng tiêu đề chủ đề

Template modification đơn giản để thay đổi cách nhìn của add-on Featured Thread, và đó là tiêu đề. tab.

Trước hết, tôi quyết định sử dụng Font Awesome, chỉ có vẻ như dễ sử dụng như bất cứ điều gì.

Vì vậy, để làm được điều đó, đi đến template PAGE_CONTAINER

Tìm:
Mã:
<head>
Thêm vào sau:
Mã:
<link href="//netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.5.0/css/font-awesome.css" rel="stylesheet">
Đây chỉ là sẽ hiển thị trong danh sách diễn đàn và chủ đề. Điều này sẽ không thay đổi giao diện của trang xem. Cá nhân tôi đã không quyết định nếu tôi muốn sử dụng nó hay không, nếu bạn làm thế, nó không phải là quá khó để tìm ra.

Vào template cta_featuredthreads_list_item

Tìm:
Mã:
<h3 class="ctaFtThreadTitlePage">
        <a href="{xen:link threads, $featuredThread}" class="ctaFtThreadTitleLinkPage">{xen:string censor, $featuredThread.featured_title}</a>
      </h3>
Bây giờ ... nếu bạn muốn có một biểu tượng duy nhất, chỉ cần làm điều này:
Mã:
<h3 class="ctaFtThreadTitle"><span class="fa fa-bolt fa-fw"></span>
        <a href="{xen:link threads, $featuredThread}" class="ctaFtThreadTitleLink">{xen:string censor, $featuredThread.featured_title}</a>
      </h3>
Kết quả:

1.png

Để đạt được nhìn thấy ở phía trên, bạn sẽ thêm một trước và một sau, theo cách này:
Mã:
<h3 class="ctaFtThreadTitle"><span class="fa fa-quote-left fa-fw"></span>
        <a href="{xen:link threads, $featuredThread}" class="ctaFtThreadTitleLink">{xen:string censor, $featuredThread.featured_title}</a>
      <span class="fa fa-quote-right fa-fw"></span></h3>
Bây giờ, trong Extra.CSS để kiểm soát nó, sử dụng mã này:
Mã:
.ctaFtThreadTitle .fa {
  font-size: 14px;
  vertical-align: text-top;
}
Đó là mã cũng sẽ kiểm soát nếu bạn có một hình ảnh duy nhất. Tôi đã sử dụng "text-top" gọi như tôi muốn trích xuất hiện giống như một quote. Bạn cũng có thể thay đổi màu sắc, chỉ cần thêm
Mã:
color: red
hoặc bất cứ màu sắc nó có thể là bạn mong muốn.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Từ khóa phổ biến

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Top