French Translation for MicroDownloads - Bản dịch tiếng Pháp cho add-on MicroDownloads

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
French Translation for MicroDownloads - Bản dịch tiếng Pháp cho add-on MicroDownloads 1.0.2b

Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on MicroDownloads, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on MicroDownloads trước.

Cài đặt tệp ngôn ngữ Pháp
  • Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn.
  • Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp.
  • Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Top