German translation for RSS Feed Filter - Bản dịch tiếng Đức cho RSS Feed Filter

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
German translation for RSS Feed Filter - Bản dịch tiếng Đức cho RSS Feed Filter 1.0.1

Đây là bản dịch tiếng Đức cho add-on RSS Feed Filter, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on RSS Feed Filter trước.

Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức
  • Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn.
  • Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp.
  • Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Từ khóa phổ biến

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Top