German translation for Sponsor Directory - Bản dịch tiếng Đức cho Sponsor Directory

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
German translation for Sponsor Directory - Bản dịch tiếng Đức cho Sponsor Directory 1.0.2

Đây là bản dịch tiếng Đức cho Sponsor Directory. Vì vậy cần cài đặt add-on Sponsor Directory trước.

Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức
  • Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn.
  • Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp.
  • Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Top