German translation for Warn Thread - Bản dịch tiếng Đức cho Warn Thread

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
German translation for Warn Thread - Bản dịch tiếng Đức cho Warn Thread 1.3

Đây là bản dịch tiếng Đức cho add-on Warn Thread, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Warn Thread trước.

Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức
  • Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn.
  • Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp.
  • Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Top