Giới hạn cho Server load

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Chức năng: Giới hạn serrver load trước tình trạng có quá nhiều người truy cập vào website hay tình trạng bị DDOS dẫn đến tình trạng host bị suppend
Chú ý: chỉ dành cho hệ thống Unix và Linux

Mớ file includes/config.php
Tìm:
Mã:
<?
hoặc
Mã:
<?php
Thêm vào phía sau:
Mã:
$reguptime = trim(exec("uptime"));
if ($reguptime) {
if (preg_match("/, *(\d) (users?), .*: (.*), (.*), (.*)/", $reguptime, $uptime)) {$loadnow = $uptime[3];
}
}
if($loadnow > 75)
{
echo "Đang quá tải";
exit();
}
Thay 75 = con số mà bạn cho là hợp lý

(Đoạn code trên có thể áp dụng cho tất cả các mã nguồn khác)

75 là CPU chạy quá 75% thì trang website sẽ tự động trả về “Đang quá tải”;


Nguồn: 6giay.vn​
 
Top