HTML Headings - Đề mục HTML

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
HTML Headings - Đề mục HTML

Các đề mục đều quan trọng trong các tài liệu HTML.

Đề mục HTML
Các đề mục được định nghĩa từ tag <h1> đến <h6>.

<h1> xác định tiêu đề quan trọng nhất. <h6> xác định tiêu đề quan trọng thấp nhất.
Ví dụ:
Mã:
<h1>This is a heading</h1>
<h2>This is a heading</h2>
<h3>This is a heading</h3>
Lưu ý: Các trình duyệt sẽ tự động thêm một số khoảng trống (một margin) trước và sau khi từng nhóm đề mục.

Các đề mục là quan trọng
Sử dụng các đề mục HTML chỉ cho tiêu đề. Không sử dụng các đề mục để làm cho văn bản lớn hoặc đậm.

Công cụ tìm kiếm sử dụng các đề mục của bạn để chỉ số cấu trúc và nội dung của các trang web của bạn.

Người dùng lướt trang của bạn bằng đề mục của nó. Điều quan trọng là sử dụng đề mục để hiển thị các cấu trúc tài liệu.

Đề mục h1 là đề mục chính, tiếp theo đề mục h2, h3 thì ít quan trọng hơn, và cứ như vậy.

Nội quy chiều ngang HTML
Tag <hr> tạo ra một dòng ngang trong một trang HTML.

Các phần tử hr có thể được sử dụng để nội dung riêng biệt:
Mã:
<p>This is a paragraph.</p>
<hr>
<p>This is a paragraph.</p>
<hr>
<p>This is a paragraph.</p>
Phần tử HTML <head>
Phần tử HTML <head> không có gì để làm với các đề mục HTML.

HTML <head> chứa dữ liệu meta. Dữ liệu meta không được hiển thị.

HTML <head> được đặt giữa tag <html> và tag <body>:
Ví dụ:
Mã:
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>My First HTML</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>

<body>
.
.
.
Phần tử HTML <title>
HTML <title> là dữ liệu mô tả. Nó định nghĩa tiêu đề của tài liệu HTML.
Tiêu đề sẽ không được hiển thị trong tài liệu, nhưng có thể được hiển thị trong tab trình duyệt.

Phần tử HTML <meta>
HTML <meta> cũng là dữ liệu mô tả.

Nó có thể được sử dụng để xác định các bộ ký tự, và các thông tin khác về tài liệu HTML.

Thêm mô tả phần tử
Trong chương về Style HTML bạn phát hiện nhiều phần tử meta hơn:

Phần tử HTML <style> được sử dụng để xác định kiểu CSS nội bộ.

Phần tử HTML <link> được sử dụng để xác định kiểu CSS bên ngoài.

HTML Mẹo - Làm thế nào để xem HTML Source
Bạn đã bao giờ nhìn thấy một trang Web và tự hỏi "Hey! Làm sao họ làm được điều đó?"

Để tìm hiểu, kích chuột phải vào trang và chọn "View Page Source" (trong Chrome) hoặc "View Source" (trong IE), hoặc tương tự trong trình duyệt khác. Điều này sẽ mở ra một cửa sổ chứa mã HTML của trang.

HTML Tag tham khảo
Tag tham khảo có chứa thông tin về các tag và các thuộc tính của chúng.

Bạn sẽ tìm hiểu thêm về các tag HTML và các thuộc tính trong các bài viết tiếp theo của hướng dẫn này.

HTML Headings.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: w3schools.com​
 
Top