Liked Counter - Đếm lượt thích

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Liked Counter - Đếm lượt thích 1.0.0

THÔNG TIN:
Addon này cho biết thêm khả năng để đếm có bao nhiêu thích một người dùng cung cấp cho và hiển thị trên hồ sơ của họ.

CÀI ĐẶT:
- Tải lên nội dung của thư mục Upload vào thư mục gốc cài đặt Xenforo, ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có.
- Cài đặt tập tin XML\addon-Brivium_LikedCounter.xml.

member_card.PNG member_list.PNG member_view.PNG message_user_info.png sidebar_visitor.png
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: brivium.com​
 

Đính kèm

Từ khóa phổ biến

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Top