Loại bỏ chữ ký người dùng từ các diễn đàn lựa chọn

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Loại bỏ chữ ký người dùng từ các diễn đàn lựa chọn

Tổng quan: Thay đổi này sẽ loại bỏ chữ các của người dùng từ các diễn đàn lựa chọn.

b4.jpg

Trước

after.jpg

Sau
Bắt đầu:
Vào template: "message" tìm:
Mã:
<xen:if is="{$visitor.content_show_signature} && {$message.signature}">
thay thế bằng:
Mã:
<xen:if is="!in_array({$forum.node_id}, array(12)) && {$visitor.content_show_signature} && {$message.signature}">
Ví dụ: nếu bạn muốn ẩn chữ ký chỉ trong 1 diễn đàn thì:
Mã:
array(12))
12 là ID node.

Nếu bạn muốn ẩn chữ ký nhiều hơn 1 diễn đàn thì:
Mã:
array(12, 26, 28, 30))
dấu phẩy và một khoảng cách được sử dụng giữa hai ID node.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Từ khóa phổ biến

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Top