Login as User(LAU2) V.1.2.2 German Language - Bản dịch tiếng Đức cho Login as User(LAU2) XenForo 2

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Login as User(LAU2) V.1.2.2 German Language - Bản dịch tiếng Đức cho Login as User(LAU2) XenForo 2 1.2.1

Đây là bản dịch tiếng Đức cho add-on Login as User(LAU2) của XenForo 2.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Top