Lỗi khi import redux

Phil

New Member
#1
Mình gặp lỗi như sau:
Error: Cannot find module 'redux'
at Function.Module._resolveFilename (module.js:555:15)
at Function.Module._load (module.js:482:25)
at Module.require (module.js:604:17)
at require (internal/module.js:11:18)
at Object. (C:\dev\Django code\portfolio_web\stats_frontend\node_modules\react- redux\lib\connect\mapDispatchToProps.js:8:14)
at Module._compile (module.js:660:30)
at Module._extensions..js (module.js:671:10)
at Object.require.extensions.(anonymous function) [as .js] (C:\dev\Django code\portfolio_web\stats_frontend\node_modules\babel- register\lib\node.js:152:7) at Module.load (module.js:573:32)
at tryModuleLoad (module.js:513:12)
Tệp mà mình import react-redux là reduxStore.js:
Mã:
import {createStore} from 'react-redux;
//There is nothing else. The function being imported doesn't change anything`
Mình đang chạy các tập tin với babel-node, hoặc với webpack-cli (được sử dụng babel để transpile ES2015). Trong cả hai trường hợp mình nhận được cùng một lỗi.

Truy tìm lỗi mình có thể mở nguồn ( ...\stats_frontend\node_modules\react-redux\lib\connect\mapDispatchToProps.js của lỗi (từ chính dist react-redux).

Dòng 8 (gây ra lỗi) Mình có thể thấy một import commonJS: var _redux = require('redux');

Sau khi kiểm tra thêm, mình có thể thấy rằng thuật toán tìm kiếm node sẽ không tìm thấy 'redux' vì không có tệp nào tồn tại trong ./node_modules/react-redux/ hoặc trong ./node_modules/

Mình đã cài đặt và cập nhật cài đặt react-redux của mình với node install --save-dev react-redux mà không có lỗi.

Hy vọng mọi người có thể cung cấp thông tin chi tiết về lý do xảy ra lỗi và cách khắc phục.
 

PVS

Moderator
Thành viên BQT
#2
Bạn đang import 'createStore' sai library. Import nó từ redux
Mã:
import { createStore } from 'redux';
 
OP
OP
P

Phil

New Member
#3
Cảm ơn bạn. Có một vấn đề nữa là package react-redux đã không cài đặt các phụ thuộc của nó hoặc thậm chí là ghi chú chúng trong package.json (cụ thể là redux).
 

Từ khóa phổ biến

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Chủ Đề Xem Nhiều

Top