Make Node Icons Clickable - Tạo biểu tượng Node có thể nhấp vào

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Make Node Icons Clickable - Tạo biểu tượng Node có thể nhấp vào 1.0.0

Điều này hoá biểu tượng node thành hyperlinks để có thể thực sự hữu ích và nhấp chuột lên.

Node hiện hỗ trợ:
  • Biểu tượng node Category
  • Biểu tượng node Forum
  • Biểu tượng node Link
  • Biểu tượng node Page
  • Widget Framework Biểu tượng node trang widget
Installation
  • Import tập tin add-on XML trong Admin CP của bạn.
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Top