Polish Language Pack - Bản dịch tiếng Ba Lan cho XenForo

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Polish Language Pack - Bản dịch tiếng Ba Lan cho XenForo 2.1

Đây là bản dịch tiếng Ba Lan cho XenForo.

Cài đặt tệp ngôn ngữ Ba Lan
  • Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn.
  • Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp.
  • Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Từ khóa phổ biến

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Top