Post Macros French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho add-on Post Macros của XenForo 2

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Post Macros French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho add-on Post Macros của XenForo 2 5.0.0.2

Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Post Macros của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Top