Prefix Filter French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Prefix Filter của XenForo 2

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Prefix Filter French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Prefix Filter của XenForo 2 2.1.8

Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Prefix Filter của XenForo 2.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Top