Remove Conversation Options - Loại bỏ tùy chọn đối thoại

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Remove Conversation Options - Loại bỏ tùy chọn đối thoại 1.1

Mô tả: Loại bỏ tùy chọn đối thoại.

Chương trình XenForo mặc định có hai lựa chọn khi tạo một đối thoại mới, hoặc nhấn vào liên kết Edit Conversation.
  • Cho phép bất cứ ai trong cuộc trò chuyện mời người khác
  • Khóa đối thoại (không có hồi đáp sẽ được cho phép)
Add-on này sẽ loại bỏ cả các tùy chọn ít được sử dụng.

Sửa đổi code trong hai template sau đây:
  • conversation_add
  • conversation_edit
Cài đặt:
  1. Download removeconversationoptions_v1.1.zip ở đính kèm và giải nén ra.
  2. Vào Admin Control Panel, đến trang "Install Add-on".
  3. Upload file addon-RemoveConversationOptions_v1.1.xml.
  4. Click vào nút Install Add-on.
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Từ khóa phổ biến

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Top