Remove Conversation Options - Loại bỏ tùy chọn đối thoại

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Remove Conversation Options - Loại bỏ tùy chọn đối thoại 1.1

Mô tả: Loại bỏ tùy chọn đối thoại.

Chương trình XenForo mặc định có hai lựa chọn khi tạo một đối thoại mới, hoặc nhấn vào liên kết Edit Conversation.
  • Cho phép bất cứ ai trong cuộc trò chuyện mời người khác
  • Khóa đối thoại (không có hồi đáp sẽ được cho phép)
Add-on này sẽ loại bỏ cả các tùy chọn ít được sử dụng.

Sửa đổi code trong hai template sau đây:
  • conversation_add
  • conversation_edit
Cài đặt:
  1. Download removeconversationoptions_v1.1.zip ở đính kèm và giải nén ra.
  2. Vào Admin Control Panel, đến trang "Install Add-on".
  3. Upload file addon-RemoveConversationOptions_v1.1.xml.
  4. Click vào nút Install Add-on.
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Top