Remove Ignore - Loại bỏ Ignore

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Remove Ignore - Loại bỏ Ignore 1.1

Mô tả: Add-on này loại bỏ các tính năng Ignore từ diễn đàn của bạn.

Những Template Modifications sẽ được tự động áp dụng cho các template sau:
  • account_wrapper
  • member_card
  • member_view
  • navigation_visitor_tab
Yêu cầu:
  • Chỉ làm việc với các template mặc định
Cài đặt:
  1. Download removeignore_v1.1.zip và giải nén ra
  2. Vào Admin Control Panel, đến trang "Install Add-on"
  3. Upload tập tin addon-RemoveIgnore_v1.1.xml và click vào nút Install Add-on
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Top