Remove Profile Posts Plus - Loại bỏ Profile Posts Plus

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Remove Profile Posts Plus - Loại bỏ Profile Posts Plus 1.2

Mô tả: Loại bỏ hồ sơ bài viết và các tab từ trang hồ sơ.
Trong một nỗ lực để làm cho các diễn đàn dễ dàng hơn để sử dụng, tiện ích này loại bỏ các hồ sơ và bốn tab trong trang hồ sơ. Người dùng của bạn sẽ yêu thích dễ dàng để đọc trang hồ sơ một lần này add-on được cài đặt.

pic001.jpg

Sửa đổi mã trong các template sau đây:
  • account_alert_preferences
  • member_view
Cài đặt:
  1. Download removeprofilepostsplus_v1.1.zip và giải nén ra
  2. Vào Admin Control Panel, đến trang "Install Add-on"
  3. Upload tập tin addon-RemoveProfilePostsPlus_v1.1.xml và click vào nút Install Add-on
Chú ý:

Add-on này sẽ không xóa hồ sơ bài viết từ cơ sở dữ liệu. Vì vậy, bạn có thể thử add-on này mà không cần bất kỳ sự sợ hãi. Nếu sau đó bạn quyết định bạn muốn gửi hồ sơ, chỉ cần gỡ bỏ cài đặt các add-on và diễn đàn của bạn sẽ phục hồi trở lại những trang hồ sơ ban đầu thể hiện tất cả các bài viết hồ sơ trước đó của bạn.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Từ khóa phổ biến

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Top