Remove Sign Up Now Button - Loại bỏ nút Đăng nhập ngay

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Remove Sign Up Now Button - Loại bỏ nút Đăng nhập ngay 1.0

Mô tả: Loại bỏ nút Đăng nhập ngay.

pic001.jpg

Trước

pic002.jpg

Sau
Sửa đổi code trong template sau đây:
  • sidebar_visitor_panel
Cài đặt:
  1. Download removesignupnowbutton_v1.0.zip ở đính kèm và giải nén ra.
  2. Vào Admin Control Panel, đến trang "Install Add-on".
  3. Upload file addon-RemoveSignUpNowButton_v1.0.xml.
  4. Click vào nút Install Add-on.
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Từ khóa phổ biến

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Top