Remove Sign Up Now Button - Loại bỏ nút Đăng nhập ngay

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Remove Sign Up Now Button - Loại bỏ nút Đăng nhập ngay 1.0

Mô tả: Loại bỏ nút Đăng nhập ngay.

pic001.jpg

Trước

pic002.jpg

Sau
Sửa đổi code trong template sau đây:
  • sidebar_visitor_panel
Cài đặt:
  1. Download removesignupnowbutton_v1.0.zip ở đính kèm và giải nén ra.
  2. Vào Admin Control Panel, đến trang "Install Add-on".
  3. Upload file addon-RemoveSignUpNowButton_v1.0.xml.
  4. Click vào nút Install Add-on.
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Top