Remove Trophy - Loại bỏ Trophy

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Remove Trophy - Loại bỏ Trophy 1.4

Mô tả: Loại bỏ code Trophy trong các template sau đây:
  • help_index
  • help_wrapper
  • member_card
  • member_list_item
  • member_notable
  • member_view
  • sidebar_visitor_panel
Chú thích:

Add-on này sẽ không hoàn toàn vô hiệu hóa các hệ thống danh hiệu vì tiêu đề sử dụng phụ thuộc vào điểm danh hiệu. Ngoài ra khi người sử dụng user title tối thiểu đã đạt được, một cảnh báo sẽ được gửi đi.

Bạn có thể thay đổi các Trophy User Tiles ở đây:

Admin CP -> Users -> Trophy User Tiles

Và chỉnh sửa hoặc xóa chúng nếu bạn không yêu cầu Trophy User Tiles thay đổi.

Yêu cầu:

Add-on này chỉ hoạt động đối với XenForo v1.2 trở lên.

Cài đặt:
  1. Download addon-RemoveTrophy_v1.4.zip và giải nén ra.
  2. Vào Admin Control Panel, đến trang "Install Add-on". Upload tập tin addon-RemoveTrophy_v1.4.xml file và click vào nút Install Add-on.
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Từ khóa phổ biến

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Top