Remove Warn - Loại bỏ cảnh cáo

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Remove Warn - Loại bỏ cảnh cáo 1.0

Mô tả: Loại bỏ liên kết Warn nằm bên dưới mỗi bài viết.

Sửa đổi code trong template sau đây:
  • post
Cài đặt:
  1. Download removewarn_v1.0.zip ở đính kèm và giải nén ra.
  2. Vào Admin Control Panel, đến trang "Install Add-on".
  3. Upload file addon-RemoveWarn_v1.0.xml.
  4. Click vào nút Install Add-on.
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Top