Rename Forum List Title - Đổi tên tiêu đề Forum List

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Rename Forum List Title - Đổi tên tiêu đề Forum List 1.0

Mô tả: Khi xem Forum Home (hay còn gọi là forum list) tiêu đề board của bạn được hiển thị theo mặc định dưới breadcrumb. Add-on này sẽ thay đổi nó hiển thị Forums để thay thế.

pic001.jpg

Trước

pic002.jpg

Sau
Sửa đổi mã trong template sau đây:
  • thread_list
Yêu cầu:
  • Tiện ích này làm việc với XenForo v1.2x trở lên
  • Chỉ thử nghiệm trên template mặc định
Cài đặt:
  1. Download tập tin đính kèm và giải nén ra
  2. Vào Admin Control Panel, đến trang "Install Add-on"
  3. Upload tập tin addon-RenameForumListTitle_v1.0.xml và click nút Install Add-on.
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Top