Replace Member Search - Thay thế Member Search

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Replace Member Search - Thay thế Member Search 1.2

Add-on này được tạo ra để tăng cường các chức năng của add-on Search Log ở đây:

Search Log

Mô tả: Với add-on được cài đặt này, liên kết tìm kiếm thành viên sẽ sử dụng các công cụ tìm kiếm chính thay vì các công cụ tìm kiếm thành viên. Việc làm này add-on Search Log sẽ có thể đăng nhập tất cả các tìm kiếm thành viên.

pic001.jpg

Liên kết trong tab Information
Sửa đổi mã trong các template sau đây:
  • member_recent_content (Posting tab)
  • member_view (Information tab)
  • navigation_visitor_tab
Cài đặt:
  1. Download replacemembersearch_v1.2.zip ở đính kèm và giải nén ra.
  2. Vào Admin Control Panel, đến trang "Install Add-on".
  3. Upload file addon-ReplaceMemberSearch_v1.2.xml.
  4. Click vào nút Install Add-on.
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Top