Russian translation of Extend Post Ratings - Bản dịch tiếng Nga cho Extend Post Ratings

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Russian translation of Extend Post Ratings - Bản dịch tiếng Nga cho Extend Post Ratings 1.0.3-RUS-1.0

Đây là bản dịch tiếng Nga cho add-on Extend Post Ratings, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Extend Post Ratings trước.

Cài đặt tệp ngôn ngữ Nga
  • Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn.
  • Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp.
  • Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Từ khóa phổ biến

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Top