Russian translation of Resource View Count - Bản dịch tiếng Nga cho Resource View Count

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Russian translation of Resource View Count - Bản dịch tiếng Nga cho Resource View Count 1.0.1-LP-RUS-1.0

Đây là bản dịch tiếng Nga cho add-on Resource View Count, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Resource View Count trước.

Cài đặt tệp ngôn ngữ Nga
  • Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn.
  • Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp.
  • Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Từ khóa phổ biến

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Top