Spanish translation for StopAutoLinkingPatch - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho StopAutoLinkingPatch

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Spanish translation for StopAutoLinkingPatch - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho StopAutoLinkingPatch 0.9

Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on StopAutoLinkingPatch, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on StopAutoLinkingPatch trước.

Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha
  • Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn.
  • Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp.
  • Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Top