Spanish translation Mobile Style Selector - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Mobile Style Selector

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Spanish translation Mobile Style Selector - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Mobile Style Selector 1.2

Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Mobile Style Selector.

Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha
  • Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn.
  • Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp.
  • Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Top