Swedish translation for xenForo 2 - Bản dịch tiếng Thụy Điển cho XenForo 2

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Swedish translation for xenForo 2 - Bản dịch tiếng Thụy Điển cho XenForo 2 2.0

Đây là gói ngôn ngữ của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Thụy Điển.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Top