Tạo hiệu ứng hover zoom khi chọn màu trong khung soạn thảo Xenforo

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Tạo hiệu ứng hover zoom khi chọn màu trong khung soạn thảo Xenforo

Đây là bài viết hướng dẫn các bạn tạo hiệu ứng hover zoom khi chọn màu trong khung soạn thảo Xenforo.

Cách làm:

Chép đoạn code sau vào template EXTRA.CSS:

Mã:
.redactor_color_link:hover {
-webkit-transition: all 0.2s ease;
-moz-transition: all 0.2s ease;
-ms-transition: all 0.2s ease;
-o-transition: all 0.2s ease;
transition: all 0.2s ease;
transform: scale(2,2);
-ms-transform: scale(2,2); /* IE 9 */
-webkit-transform: scale(2,2); /* Safari and Chrome */}
Done! Chúc các bạn thành công!
 
Top