[TH] Covers French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho [TH] Covers của XenForo 2

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
[TH] Covers French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho [TH] Covers của XenForo 2 1.0.0 Patch Level 4

Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on [TH] Covers của XenForo 2.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

Top